SKALISKO TO MY!

Między niebem a ziemią, w pięknym lesie nad Złotym Potokiem, na terenie ponad 7 hektarów, znajdują się atrakcję zapewniające moc wyjątkowych wrażeń.

AKTUALNOŚCI

Sezon 2024 w SKALISKU rozpoczynamy od 06.04.2024. ZAPRASZAMY

 

Uwaga: Płatności tylko gotówką

O PARKU

Park utworzony został w Złotym Stoku w roku 2006. Lokalizacja w Kotlinie Kłodzkiej, w obrębie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego obejmuje obszary leśne oraz teren dawnego kamieniołomu.

Między niebem a ziemią, w pięknym lesie nad Złotym Potokiem, na terenie ponad 7 hektarów, znajdują się atrakcje zapewniające moc wyjątkowych wrażeń. To niepowtarzalny rodzaj napowietrznego trekingu, którego bazą są przejścia akrobatyczne między drzewami takie jak: balansujące pomosty, przejścia po linie, przejścia siatkowe, powietrzny surfing, skok Tarzana, tyrolki – zjazdy na linie o łącznej długości około 2000metrów oraz wiele innych.

Uczestnicy samodzielnie pokonują przygotowaną trasę. Stopień trudności poszczególnych odcinków jest zróżnicowany, od bardzo łatwego i stopniowo wzrasta. Instalacje zbyt trudne można pominąć. W Parku wydzielona została specjalna trasa dla dzieci. Każdy znajdzie tu dla siebie coś na miarę swoich sił i możliwości. Osoby korzystające z atrakcji Parku otrzymują sprzęt wyposażenia indywidualnego i przechodzą obowiązkowe szkolenie w zakresie poruszania się po trasie. W trakcie przechodzenia po instalacjach każdy z uczestników wpięty jest do specjalnej liny (zwanej „linią życia”), gwarantującej uniknięcie upadku z wysokości. Nasi instruktorzy nadzorują przemieszczanie się uczestników na trasach i w razie potrzeby zawsze służą pomocą.

Zapewniamy atrakcje dla: dzieci (minimalny wzrost 140 cm z rękami uniesionymi do góry), dorosłych i seniorów. Obsługujemy osoby indywidualne i grupy zorganizowane.

ZAPRASZAMY!

 

GODZINY OTWARCIA

Dla osób indywidualnych park otwarty w okresie od kwietnia do października.

Dla grup od 15 osób, możliwość otwarcia parku po uprzedniej rezerwacji (kwiecień-październik).

Ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem parku.

kwiecień
maj

10:00 – 17:00

otwarte w weekendy i święta

czerwiec

10:00 – 18:00

otwarte codziennie

lipiec
sierpień

10:00 – 19:00

otwarte codziennie

wrzesień
październik

10:00 – 17:00

otwarte w weekendy

INFORMACJE I REZERWACJE:
e-mail: skalisko@skalisko.eu tel: 0748175576 (w godzinach otwarcia parku) lub 602 740 971

CENNIK

TYLKO PRZEJŚCIA NA DRZEWACH

od 7 lat

dzieci 11-15 lat

młodzież od 16 lat, dorośli

bilet indywidualny 40zł

bilet indywidualny 50zł

bilet indywidualny 60zł

grupy od 15 osób 30zł

grupy od 15 osób 40zł

grupy od 15 osób 50zł

SAME ZJAZDY

TYROLKA GIGANT (ORZEŁ)

TYROLKA SUPER GIGANT (KONDOR)

od 11 lat

młodzież od 16 lat, dorośli

bilet indywidualny 40zł

bilet indywidualny 60zł

grupy od 15 osób 30zł

grupy od 15 osób 50zł

PRZEJŚCIA + TYROLKA GIGANT (ORZEŁ)

dzieci 11-15 lat

młodzież od 16 lat, dorośli

bilet indywidualny 70zł

bilet indywidualny 80zł

grupy od 15 osób 60zł

grupy od 15 osób 70zł

KARNET PEŁNY
PRZEJŚCIA + GIGANT + SUPER GIGANT

młodzież od 16 lat, dorośli

bilet indywidualny 100zł

grupy od 15 osób 90zł

ULGI I PROMOCJE

 

Bilety dla dzieci gratis!*

 

W okresie wakacji szkolnych w poniedziałki zapraszamy rodziny z dziećmi.

*) Zakup pełnego karnetu dla osoby dorosłej (rodzica) upoważnia do bezpłatnego wstępu jednego dziecka w wieku do < 16 lat. Promocja dotyczy osób indywidualnych i dostępna jest tylko w poniedziałki.
Ważna w okresie wakacji

Dzieci mogą uczestniczyć tylko w atrakcjach przewidzianych dla swojej grupy wiekowej
(od 7 lat – wiewiórka, od 11 lat – przejścia na drzewach – salamandra, dudek, muflon, gacek).

Oferta pormocyjna dla dzieci nie dotyczy zjazdów na tyrolkach gigant i super gigant,
Dzieci poruszają się po Parku wraz z rodzicem posiadającym karnet promocyjny,
w tym samym czasie co osoba dorosła.


Dzieci muszą mieć legitymacje szkolną, a dorośli dowód osobisty.

ATRAKCJE

Sowa. Trasa inicjacyjna, obowiązkowa dla wszystkich, (nauka bezpiecznego poruszania się po parku).

Wiewiórka. Trasa samodzielna dla dzieci od 7 lat, przy wzroście 140cm z podniesionymi rękami (czas: 30-45min.)

Salamandra. Trasa dla dorosłych i dzieci od 11 lat przy wzroście 170cm z podniesionymi rękami (tylko pod opieką osoby dorosłej, jedna osoba dorosła może mieć pod opieką troje dzieci)

Dudek. Trasa dla dorosłych i dzieci od 11 lat przy wzroście 170cm z podniesionymi rękami (tylko pod opieką osoby dorosłej, jedna osoba dorosła może mieć pod opieką troje dzieci)

Muflon. Trasa dla dorosłych i dzieci od 11 lat przy wzroście 170cm z podniesionymi rękami (tylko pod opieką osoby dorosłej, jedna osoba dorosła może mieć pod opieką troje dzieci)

Gacek. Trasa dla dorosłych i dzieci od 11 lat przy wzroście 170cm z podniesionymi rękami (tylko pod opieką osoby dorosłej, jedna osoba dorosła może mieć pod opieką troje dzieci)

Orzeł. Tyrolka – zjazd na linie, od 12 lat (łączna długość liny – ok. 650m)

Kondor. Tyrolka Super Gigant – zjazd na linie, od 16 lat (łączna długość liny – ok. 1080m)

REGULAMIN

Przed rozpoczęciem zabawy zapoznaj się z regulaminem parku.

 

1. Atrakcje znajdujące się w Leśnym Parku Przygody SKALISKO to napowietrzne trasy akrobatyczne zawieszone pomiędzy drzewami. Ten typ aktywności jest skierowany do osób wykazujących się odpowiednimi warunkami fizycznymi i psychicznymi pozwalającymi na praktykowanie tego typu aktywności zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ustalonymi przez właściciela.

2. Wszelkie zabezpieczenia (przeciw upadkowi z wysokości i związanym z tym szokiem) są certyfikowane i mają za zadanie ratowanie życia oraz ograniczenie konsekwencji upadku lub uderzenia, nie gwarantują jednak, że ewentualny wypadek lub uderzenie nie pozostawią śladów.

3. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w wypadku zranienia wynikającego z nie respektowania porad i nieprzestrzegania regulaminu.

4. Podstawą do uczestnictwa w atrakcjach Leśnego Parku Przygody SKALISKO jest posiadanie ważnego biletu. Jako ważne uważa się bilety sporządzone i nabyte w kasach LPP SKALISKO. Okres ważności biletu oraz dostępność tras określone są na bilecie.

5. Do kontroli biletów jest upoważniona obsługa LPP SKALISKO.

6. Przed wyruszeniem na trasy każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i odbyć podstawowy kurs poruszania się w Parku i bezpiecznego posługiwania się dostarczonym przez LPP SKALISKO osprzętem.

7. Każdy uczestnik otrzymuje niezbędny do poruszania się w parku certyfikowany osprzęt (uprząż, lonża, karabinki do podczepienia i bloczek do tyrolki) za pomocą którego może bezpiecznie uczestniczyć we wszystkich atrakcjach jakie oferuje park. Zakazuje się używania sprzętu obcego pochodzenia.

8. Uczestnicy mają obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i w trakcie całego uczestnictwa muszą być zawsze wpięci do „linii życia”.

9. W razie łamania regulaminu, poruszania się bez zabezpieczenia, osprzęt zostanie odebrany, a uczestnik zostanie wykluczony z dalszej zabawy i poproszony o opuszczenie parku.

10. Każdy uczestnik samodzielnie pokonuje trasy na swoją odpowiedzialność (bez udziału instruktora).

11. Należy stosować się do informacji i nakazów umieszczonych na tablicach informacyjnych oraz bezwzględnie podporządkować się zaleceniom instruktorów i obsługi LPP SKALISKO.

12. Jeżeli osprzęt (uprząż, lonża) zostanie zdjęty (np. wyjście do WC), przed powrotem na trasy należy go oddać do sprawdzenia pracownikowi parku (instruktor).

13. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką.

14. Dzieci poniżej 16 roku życia muszą być pod opieką osoby dorosłej na instalacjach od półtora metra wysokości. Jedna osoba dorosła (18 lat) może towarzyszyć maksymalnie trójce dzieci w wieku od 7-15 lat. Dotyczy osób indywidualnych. W przypadku grup 1 os. na 10 dzieci.

15. Na platformie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Zakazuje się skoków na instalacje, huśtania się, skakania na platformach i zachowywania się w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników.

16. W trakcie pokonywania tras na każdym przejściu może znajdować się tylko jedna osoba. Następna osoba może rozpocząć wchodzenie na instalacje dopiero gdy idący z przodu uczestnik zwolni trasę i znajdzie się na następnej platformie.

17. Zalecamy poruszanie się po parku w butach i ubraniach sportowych, z zawiązanymi długimi włosami. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne poplamienie lub podarcie ubrań.

18. Instalacje są przewidziane dla maksymalnej wagi 120 kg .

19. Nie wolno przechodzić pod platformami, należy przechodzić wyznaczonymi alejkami i ścieżkami.

20. Dla wygody naszych gości i dla uszanowania lasu palenie w naszym Parku jest zabronione! Proszę nie deptać roślin, nie wyrywać ich, psy trzymać na smyczy i zbierać ich odchody.

21. Biwakowanie jest zabronione.

22. Właściciel parku zastrzega sobie prawo do: – usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa, – przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków klimatycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, burza, silny wiatr).

23. Osoby, które były zmuszone do przerwania uczestnictwa w związku z w/w warunkami mogą zgłosić się do punktu sprzedaży biletów i po zgłoszeniu oraz dokonaniu odpowiedniego wpisu wykorzystać bilet w innym terminie. Park nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane w pełni bilety.

24. W razie wypadku, uszkodzenia ciała lub innego zdarzenia należy niezwłocznie zgłosić się i poprosić o pomoc obsługę LPP SKALISKO. Obsługa LPP SKALISKO zobowiązana jest do udzielenia pierwszej pomocy uczestnikom oraz w razie potrzeby wezwania ratowników GOPR lub karetki pogotowia.

25. W razie rezygnacji z uczestnictwa ze wszystkich lub części atrakcji z innych przyczyn, zależnych od uczestnika (np. złe samopoczucie) właściciel parku nie zwraca pieniędzy za bilety.

26. Każdy z uczestników zobowiązuje się do korzystania z urządzeń nie będąc w stanie nietrzeźwym, ani po zażyciu narkotyków lub lekarstw mogących mieć wpływ na zachowanie równowagi.

27. Każdy uczestnik musi posiadać ubezpieczenie.

28. Po przejściu tras i wykorzystaniu biletu osprzęt należy zwrócić do kasy biletowej

29. Zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w atrakcjach oferowanych przez LPP SKALISKO zgodnie z zasadami regulaminu.

30. Korzystanie z naszych atrakcji odbywa się wyłącznie z pełnym poszanowaniem niniejszego regulaminu.

31. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, decyzja i interpretacja przepisów należy do obsługi LPP SKALISKO.

Życzymy udanej zabawy!

 

REZERWACJE DLA GRUP

Osoby indywidualne obsługujemy bez rezerwacji!
Grupy od 15 osób musza wypełnić poniższy formularz:

GALERIA

ZOBACZ FILM ZE ZJAZDU TYROLKĄ!

DOJAZD I KONTAKT

Leśny Park Przygody „Skalisko”

57-250 Złoty Stok
ul Staszica, teren dawnego kamieniołomu
tel 748175576
tel 602740971 (właściciel)
skalisko@skalisko.eu